4K Special
8K Ultimate Experience
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
 • ลงทะเบียนร่วมสนุก
  ลงทะเบียนร่วมสนุก
 • ของกำนัลสุดพิเศษ
  ของกำนัลสุดพิเศษ
 • Pre-Booking
  Pre-Booking
4K Special
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
  ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
 • ลงทะเบียนร่วมสนุก
  ลงทะเบียนร่วมสนุก
8K Ultimate Experience
 • ของกำนัลสุดพิเศษ
  ของกำนัลสุดพิเศษ
 • Pre-Booking
  Pre-Booking
Aquos 4K
สิทธิพิเศษสำหรับคุณ
Aquos TV
SHARP เปลี่ยนโลกใบเดิม...
ให้กลายเป็นโลกใบใหม่
SHARP เปลี่ยนโลกใบเดิม... ให้กลายเป็นโลกใบใหม่
แค่มีโทรทัศน์เก่า ก็มีสิทธิ์รับส่วนลด
สำหรับซื้อโทรทัศน์ใหม่ ชาร์ป
แค่มีโทรทัศน์เก่า ก็มีสิทธิ์รับส่วนลดสำหรับซื้อโทรทัศน์ใหม่ ชาร์ป
เพียงซื้อโทรทัศน์ชาร์ป รุ่นที่กำหนด ไปทดแทนโทรทัศน์เครื่องเก่าคุณก็มีสิทธิ์รับส่วนลดทันที ไม่ว่าโทรทัศน์เครื่องเก่าของคุณจะเป็นยี่ห้อใด รุ่นใดก็ตาม
พิเศษ!! รับมากกว่า เมื่อโทรทัศน์เครื่องเก่าของคุณยี่ห้อชาร์ป
ทีวีใหม่ ทีวีเก่าชาร์ป ทีวีเก่ายี่ห้ออื่นๆ
70 นิ้ว 10,000 7,500
60 นิ้ว 5,000 3,500
50 นิ้ว 3,500 2,500
40 นิ้ว 2,000 1,500
ตั้งแต่ 5 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2562
เพียงเป็นเจ้าของ TV AQUOS 4K รุ่นใดก็ตาม
ตั้งแต่ 5 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 ลุ้นรับ
ลำโพง รุ่น HT-SB603MKII
ลำโพง รุ่น HT-SB603MKII
ลำโพง รุ่น HT-SB603MKII
มูลค่ารางวัลละ 12,990 บาท
จำนวน 5 รางวัล
หูฟัง รุ่น AN-SS1
หูฟัง รุ่น AN-SS1
หูฟัง รุ่น AN-SS1
มูลค่ารางวัลละ 3,990 บาท
จำนวน 15 รางวัล
Aquos 8K
สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุด
SHARP…มอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า
เพื่อลูกค้าคนพิเศษ เมื่อซื้อ…
TV AQUOS 8K ขนาด 80”
รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภูเก็ตพร้อมห้องพัก
ประเภท Seaview Pool Villa ที่ The Naka Island
รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ภูเก็ตพร้อมห้องพักประเภท Seaview Pool Villa ที่ The Naka Island
a Luxury Collection Resort & Spaสำหรับ 2 ท่าน
มูลค่า 82,000 บาท
Aquos 4K
TV AQUOS 8K ขนาด 70” และ 60”
รับบัตรกำนัลสำหรับใช้บริการห้องอาหาร
และสปา
รับบัตรกำนัลสำหรับใช้บริการห้องอาหารและสปา
ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok
มูลค่า 10,000 บาท
ที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok มูลค่า 10,000 บาท
Aquos TV
เงื่อนไข
 • แพคเกจท่องเที่ยวภูเก็ต สำหรับ2ท่าน ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต สายการบินบางกอก แอร์เวย์ สำหรับ 2 ท่าน ห้องพัก Pool Villa 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่านที่โรงแรม The Naka Resort, a Luxury Collection and Spa
 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อสำเร็จ กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ตั้งแต่ วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2562
Aquos
ให้คุณเป็นเจ้าของ TV AQUOS 8K ขนาด 80” ก่อนใคร
Aquos TV
พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ทำรายการจองล่วงหน้าเท่านั้น
รับฟรี ลำโพง รุ่น 8A-C31AX1 มูลค่า 24,990 บาท
รับฟรี ลำโพง
รุ่น 8A-C31AX1
มูลค่า 24,990 บาท
เมื่อทำรายการจอง วันนี้ – 15 เมษายน 2562
เมื่อทำรายการจอง
วันนี้ – 15 เมษายน 2562
8A-C31AX1
เงื่อนไข
 • กรณีสั่งจองสินค้ากับทางตัวแทนจำหน่ายแล้ว ลูกค้าต้องแนบเอกสารสั่งจองในการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน
 • บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง Sharp Sound Bar 8A-C31AX1 ให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าและลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อสำเร็จ กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด