เมื่อซื้อสินค้า SHARP รุ่นใดชนิดใดก็ได้ แล้วนำมาลงทะเบียนสินค้าบนเว็บไซต์ https://th.sharp/cny

รายละเอียดกิจกรรม

1.ซื้อผลิตภัณฑ์ชาร์ป

2.ลงทะเบียนใบรับประกันสินค้า ในเว็บไซต์ ของ Sharp

3.ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน

กติกา
 • 1. ร่วมกิจกรรมของ Sharp Thai เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็งไมโครเวฟ เตาอบ เครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และโทรทัศน์ ยี่ห้อ SHARP รุ่นได้ก็ได้ ที่อยู่ภายใต้ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
 • 2. ลงทะเบียนด้วยใบการันตีสินค้า พร้อมอัปโหลด ใบเสร็จ ที่เว็บไซด์ https://th.sharp/cny ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ( 1 ใบรับประกัน ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง )
 • 3. กรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนการันตีสินค้า พร้อมอัปโหลด ใบเสร็จ และ ใบการันตีสินค้า ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น ( 1 ใบรับประกันลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง )
 • 4.ตัดสินโดยการคัดเลือกผู้โชคดีที่ทำถูกกติกาผ่านวิธีการจับสลาก การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 • *บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไข
 • 1. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 และหมดเขตร่วมสนุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.59 น.
 • 2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเล่นกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้ง ( 1 ใบรับประกัน ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง)
 • 3. การจับรางวัลจะทำการรวบรวมรายชื่อพร้อมอีเมลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ จับรางวัลต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมสักขีพยานกำหนดจับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ที่อยู่ 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 19-20 ซอย พิพัฒนสิน ณ นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จ. กรุงเทพฯ 10120 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือก 15 ผู้โชคดี ที่ทำกติกาครบถ้วนเท่านั้น
 • 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ https://th.sharp/cny และ https://www.facebook.com/shapthai/
 • 5.การรับของรางวัล แจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายัง inbox ของแฟนเพจ SHARP THAI และ ต้องมาติดต่อรับของรางวัลด้วย ตนเองที่บริษัทชาร์ปไทย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ที่อยู่ 6/10 อาคารพิพัฒนสินชั้น 19-20 ซอย พิพัฒนสิน ณ นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จ. กรุงเทพฯ 10120 ไม่เกิน วันที่ 4 เมษายน 2562 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ต้องทำจดหมายมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้ตัวแทนมารับรางวัล
 • 6. รายละเอียดของรางวัลมีดังต่อไปนี้ ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ-ไทเป รางวัลละ 2 ที่นั่ง ราคาตั๋วเครื่องบินที่นั่งละ15,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท (ราคาตั๋วอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมัน)จำนวนทั้งสิ้นรวม 15 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมทั้งสิ้น 30 ที่นั่ง มูลค่ารวม 450,000 บาท
 • 7. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้
 • 8. ณ วันที่ติดต่อรับของรางวัลผู้โชคดี จะต้องเสียภาษี 5% ด้วยตนเอง ที่บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
 • 9. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม
 • 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ ผู้โชคดีในการรับของรางวัลเมื่อทราบว่าผู้โชคดีทำผิดกติกาหลังจากประกาศผลไปแล้ว

หมายเหตุ :

 • อายุการใช้งานของตั๋ว มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยผู้โชคดี ต้องทำการแจ้งชื่อผู้เดินทาง โดยชื่อและนามสกุลของผู้โชคดีต้องตรงตามใบรับประกันที่ลงทะเบียนไว้ โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 1 ท่าน รวมถึงระบุวันเดินทางของผู้ได้รับรางวัลตามที่ต้องการ ในระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น ผู้โชคดีจะต้องแจ้งสิทธิ์ในรับรางวัลและมารับรางวัลด้วยตนเองที่ พร้อมเสียภาษี 5% ณ วันที่ติดต่อรับของรางวัล ที่บริษัทชาร์ปไทย ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ต้องทำจดหมายมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนให้ตัวแทนมารับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องออกตั๋วก่อนเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • โดยอายุการใช้งานของตั๋ว : มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
 • ไม่สามารถเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถจองตั๋วในวันที่ต้องการเดินทางได้ รบกวนเปลี่ยนวัน เวลา ของเที่ยวบิน
 • ตั๋วนี้รวมค่าบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักกระเป๋า (30 kg.) อาหารบนเครื่องบิน และค่าภาษีสนามบินแล้ว
 • ตั๋วนี้ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้