Sharp 2 Door Refrigerator
SJ-X600GP-BK Compare

REF---website-spec-patern---1920x400-J-Tech-Inverter.png

REF---website-spec-patern---1920x800-Plasmacluster.png

REF---website-spec-patern---1920x400-Ag-Nano-Deodorizer.png

REF---website-spec-patern---1920x400-Tempered-Glass-Shelves.png

REF---website-spec-patern---1920x400-Black-Glass.png

REF---website-spec-patern---1920x400-10-YEAR-WARRANTY-Compressor.png

 

Specification (Refrigerator) (-)
กำลังไฟฟ้าเข้า (วัตต์) 148
ก๊าซเป่าฉนวนความเย็นไวไฟ ไซโคลเพนเทน (ไร้สาร CFC 100%)
ขนาดภายนอก ( ก x ส x ล ) (มิลลิเมตร)กล่องบรรจุ 905 x 1,950 x 767
ขนาดภายนอก ( ก x ส x ล ) (มิลลิเมตร)ตัวเครื่อง 865 x 1,870 x 740
ฉลากประหยัดไฟ yes
ช่องแช่เย็น (ลิตร) 426
ช่องแช่แข็ง (ลิตร) 184
ถาดวางของกระจกนิรภัย Yes
น้ำยาทำความเย็น R600a (NON-CFC 100%)
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)ตัวเครื่อง 99/92
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)รวมกล่อง 108/101
ปริมาตรความจุ(ลิตร/คิว) จากฉลากประหยัดไฟเบอร์ 610 / 21.5
ระบบกระจายความเย็น แบบไฮบริด Yes
ระบบฟอกอากาศ Yes
ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ Yes
สี กระจกสีดำ/ เงิน
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์))/ความถี่กระแสไฟฟ้า (เฮิรตซ์) 220V/50Hz