Peach Series
SJ-XP330TP-DK Compare

• J-Tech Inverter ระบบทำความเย็นอย่างรวดเร็ว

• Smart Cooling Fan กระจายความเย็นได้อย่างสม่ำเสมอรอบทุกทิศทง และประหยัดพลังงาน

• Plasma Cluster กำจัด ยับยั้งการเกิดเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

• MEGA Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ ทำให้สำรองอาหารแช๋แข็งได้มากกว่าความจุช่องแช่แข็ง

• Big Vegetable case ช่องแช่ผักขนาดใหญ่ และช่องแช่ผักแบบพิเศษ เพื่อให้เก็บผักสดยาวนาน พื้นที่กว้างสะดวกต่อการหยิบใช้

• Extra Cool Plus คงความสดใหม่ในการเก็บเนื้อสัตว์และอาหารทะเล(เก็บรักษาในอุณหภูมิที่ -2องศา) คงความสดใหม่ของเนื้อสัตว์ เก็บไว้ได้ยาวนานขึ้น คงคุณค่าทางอาหารและรสชาติให้ยังสดใหม่เสมอ

• Express Freezing โปรแกรมแช่แข็งด่วน สำหรับการแช่เนื้อสัตว์ จะไม่ลดคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ ไม่มีน้ำแข็งเกาะ

• ทำน้ำแข็งได้ไว ช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 30%

• ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 3 ดาว จาก กฟผ.

WHERE TO BUY

SJ-XP330TP-DK