แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือระดับ

ชาร์ป เป็นที่รู้จักในอุสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้านมายาวนานกว่า 100 ปี โดยคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนทั่วโลก

 

ในชิวิตวิถีใหม่นี้ ชาร์ป สร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยความจริงใจต่อผู้บริโภค เพื่อนำทุกคนไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี

ตามที่ชาร์ป ได้สัญญาและสื่อสารกับผู้บริโภคเสมอมาภายใต้คอนเซ็ป "Be Original" โดยเทคโนโลยีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของเราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น