นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชาร์ปไทย มีนโยบายให้ความเคารพและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ได้จากการกรอกข้อมูลโดยตรง ผ่านทางเว๊บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์เช่น IP Address, cookies, ข้อมูลตำแหน่ง GPS, A-GPS, ข้อมูลอุปกรณ์ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานและเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการตลาด , การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และการพัฒนาเว๊บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น การเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

การใช้ Cookies

   Cookies เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม โดยการทำงานจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป และจะเป็นข้อมูลให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราในอนาคต โดยหากท่านไม่ต้องการใช้งานในส่วนของ Cookies นั้นสามารถปิดการทำงานได้จาก Web browser ของท่านได้เอง และอาจมีผลต่อการใช้งาน Web site ของท่าน

การใช้ข้อมูลพิกัดระบุตำแหน่ง

   เนื่องจากในเว็บไซต์มีการดึงข้อมูลพิกัดของท่านจากสัญญาณ GPS, A-GPS บนโทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อของ Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้น โดยข้อมูลที่ดึงมานั้นจะนำมาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานในเว็บไซต์นี้เท่านั้น