แบบติดผนัง

AH-XP24WBB Sharp Plasmacluster (21,500 BTU) Compare
เครื่องปรับอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์
*คอยล์ทองแดง ทนทานทุกการใช้งาน
*ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ เพื่อสุขภาพที่ดี
*เย็นเร็วทันใจ ด้วยโหมด Powerful Jet 
*กระจายลมเย็นได้ไกลกว่าด้วยเทคโนโลยี Coanda Effect ได้ไกลถึง 14 เมตร
AH-XP18WBB Sharp Plasmacluster (18,000 BTU) Compare
เครื่องปรับอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์
*คอยล์ทองแดง ทนทานทุกการใช้งาน
*ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ เพื่อสุขภาพที่ดี
*เย็นเร็วทันใจ ด้วยโหมด Powerful Jet 
*กระจายลมเย็นได้ไกลกว่าด้วยเทคโนโลยี Coanda Effect ได้ไกลถึง 14 เมตร
AH-XP13WBB Sharp Plasmacluster (12,000 BTU) Compare
เครื่องปรับอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์
*คอยล์ทองแดง ทนทานทุกการใช้งาน
*ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ เพื่อสุขภาพที่ดี
*เย็นเร็วทันใจ ด้วยโหมด Powerful Jet 
*กระจายลมเย็นได้ไกลกว่าด้วยเทคโนโลยี Coanda Effect ได้ไกลถึง 14 เมตร
AH-XP10WBB Sharp Plasmacluster (9,000 BTU) Compare
เครื่องปรับอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์
*คอยล์ทองแดง ทนทานทุกการใช้งาน
*ระบบฟอกอากาศพลาสม่าคลัสเตอร์ เพื่อสุขภาพที่ดี
*เย็นเร็วทันใจ ด้วยโหมด Powerful Jet 
*กระจายลมเย็นได้ไกลกว่าด้วยเทคโนโลยี Coanda Effect ได้ไกลถึง 14 เมตร

AH-XP24WMB Sharp Plasmacluster (24,000 BTU) Compare
• ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และไรฝุ่น
• ระบบ Powerful Jet ลมเย็นด้วยความเร็วสูง
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• โหมด Eco ช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
AH-X13ZEBH Sharp J-Tech Inverter (13,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-X13ZEBE Sharp J-Tech Inverter (13,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-X10ZB Sharp J-Tech Inverter (9,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-X13ZB Sharp J-Tech Inverter (13,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-X18ZB Sharp J-Tech Inverter (18,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-X24ZB Sharp J-Tech Inverter (24,000 BTU) Compare
• ระบบ Inverter ประหยัดพลังงาน
• ระบบบ Super Jet เย็นเร็วทันใจ
• กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า Coanda Effect Technology
•7 Shield มาตรฐานความทนทาน
AH-XP24YMB Sharp Plasmacluster (21,300 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 21,300 BTU
•J-Tech Inverter
•Powerful Jet
AH-XP18YMB Sharp Plasmacluster (18,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 18,000 BTU
•กระจายลมเย็นได้อย่างทรงพลัง
•Powerful Jet
AH-XP13YMB Sharp Plasmacluster (12,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 12,000 BTU
•J-Tech Inverter
•Powerful Jet
AH-XP10YMB Sharp Plasmacluster (9,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 9,000 BTU
•J-Tech Inverter
•Copper coil
AH-XP24YHB Sharp Plasmacluster (21,300 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 21,300 BTU
•7 Shields
•Plasmacluster technology
AH-XP18YHB Sharp Plasmacluster (18,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 18,000 BTU
•J Tech Inverter
•Copper Coil
AH-XP13YHB Sharp Plasmacluster (12,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 12,000 BTU
•J Tech Inverter
•กระจายลมเย็นได้อย่างทรงพลัง
AH-XP10YHB Sharp Plasmacluster (9,000 BTU) Compare
•เครื่องปรับอากาศชาร์ป ขนาด 9,000 BTU
•Copper Coil
•7 Shields
AH-XP10WMB Sharp J-Tech Inverter (9,200 BTU) Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet
AH-XP13WMB Sharp J-Tech Inverter (12,200 BTU) Compare
•ได้รับมาตรฐานความทนทาน 7 ประการจากชาร์ป
•น้ำยาทำความเย็น R32
•ระบบ Powerful Jet