ย่าง

R-7280G-BS (28L) GRILL Compare
•9 automatic cooking programs
•ระบบความร้อน 11 ระดับ
•Child Lock
28L
R-9320G-BS (32L) CONVECTION Compare
•9 automatic cooking programs
•ระบบความร้อน 11 ระดับ
•Child Lock
32L
R-752PMR (25L) GRILL Compare
•6 Auto Menu
•Weight & Time Defrost
•Child Lock
25L
R-752PBK (25L) GRILL Compare
25L
R-652PBK (20L) GRILL Compare
20L
R-650PBK (20L) GRILL Compare
20L