เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น

BP-20M31 Compare
Digital Multifunction System

*A Speedy Network-Ready MFPfor the upwardly Mobile office

*Faster Reaults

*Handy ID Card Copying

*Quick MFP Status Check
MX-M1206 / MX-M1056 Compare
•Comes with powerful Fiery® server option
•Powerful solution for high-Volume demand
•Remarkable Image Quality
MX-8090N / MX-7090N Compare
•Built for fast, high-volume printing
•Comes with powerful Fiery® server option
•Save cost of outsourcing your print jobs
22 ppm Monochrome Digital Multifunctional System BP-21M22 Compare
•Flexible compact A3 Monochrome MFP in office
•Designed to streamline your workflow
•Faster Result with PCL/Network Scan functions
31 ppm Monochrome Digital Multifunctional System BP-30M31 Compare
•Cloud and mobile connectivity
•Range of powerful security features
•Highly efficient
31 ppm Monochrome Digital Multifunctional System BP-20M31 Compare
•Very flexible compact A3 Monochrome MFP
•Designed to streamline your workflow
•Faster Result with PCL/Network Scan functions
MX-5051 Compare
•Smart Functionality for the
•Forward-Looking Workplace
•Innovating Workflow for Simply Better Business
50 ppm Monochrome Digital Multifunctional System MX-M5051 Compare
•Step Up to a Smarter Workspace
•Raising the Standard for Better Business
•Quick and secure
40 ppm Monochrome Digital Multifunctional System MX-M4051 Compare
•Step Up to a Smarter Workspace
•Raising the Standard for Better Business
•Quick and secure
MX-M3551 Compare
•Step Up to a Smarter Workspace
•Raising the Standard for Better Business
•Quick and secure
MX-M3051 Compare
•All-in-one monochrome MFP
•Office copy, print, scan, or fax documents
•Quick and secure
MX-B350FZ Compare
•Supports A3 papers
•Copying, printing and color scanning
•Advanced functionality and quality
AR-6120NV Compare
•เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น แบบ 3-in-1
•รองรับกระดาษ A3 พร้อมฟังก์ชันสามอย่าง
•การทำสำเนาพิมพ์ และสแกนสี นอก
MX-M6570 Compare
•ช่วยให้เพิ่มยืดหยุ่นในการทำงาน
•เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ดีขึ้น
•ใช้งานง่ายด้วยโซลูชันการถ่ายเอกสาร ขาวดำ
MX-C300F Compare
•ฟังก์ชั่น 4-in-1
•เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงเอกสาร
•ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดและมีสไตล์
30 ppm Colour Digital Multifunctional System MX3061 Compare
•เครื่องมืออันชาญฉลาด
•อัจฉริยะ MFP ช่วยให้การเชื่อมต่อ
•ภายในองค์กรปลอดภัยมากขึ้น
MX-3561 Compare
•เครื่องมืออันชาญฉลาด
•ระบบอัจฉริยะของเครื่อง
•ถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
MX-2651 Compare
•ฟังก์ชั่นอันชาญฉลาดสำหรับสถานที่ทำงาน
•เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีเต็มรูปแบบ
•ขยายฟังก์ชันการทำงานของเอกสารอย่างปลอดภัย
MX-3051 Compare
•ฟังก์ชั่นอันชาญฉลาดสำหรับสถานที่ทำงาน
•เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีเต็มรูปแบบ
•ขยายฟังก์ชันการทำงานของเอกสารอย่างปลอดภัย
40 ppm Colour Digital Multifunctional System MX-4071 Compare
•เพิ่มอัตราการพิมพ์งานของคุณไห้เร็วยิ่งขึ้น
•เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีเต็มรูปแบบ
•อุปกรณ์จัดการเอกสารที่แม่นยำและรวดเร็ว
50 ppm Colour Digital Multifunctional System MX-5071 Compare
•เพิ่มอัตราการพิมพ์งานของคุณไห้เร็วยิ่งขึ้น
•เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นสีเต็มรูปแบบ
•อุปกรณ์จัดการเอกสารที่แม่นยำและรวดเร็ว