ระบบอุ่น ย่าง และอบลมร้อน

R-9320G-BS 32L Microwave Oven Compare
•9 automatic cooking programs
•11-level heating system
•Child Lock
32L