เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น

BP-70M65 (B-Atlas) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 65 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
DSPF สามารถสแกนเอกสารแบบ 2 ด้านได้ทั้งสองด้านพร้อมกัน
ฺBP-50M65 (B-Titan) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 65 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label
BP-50M55 (B-Titan) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 55 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label
BP-50M45 (B-Titan) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 45 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label
BP-50M31 (B-Titan) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 31 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label
BP-21M22 (Nova Light 2) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 22 หน้าต่อนาที
จอ LCD แบคไลท์ขนาด 4 นิ้ว แสดงข้อมูลได้ 5 บรรทัด
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label
BP-30M31 (Nova E2) Compare
เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นขาว-ดำ พิมพ์เอกสารได้ 31 หน้าต่อนาที
หน้าจอระบบสัมผัส LCD สี ขนาด 7.0 นิ้ว
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thai Green Label