แผ่นกรองไอน้ำ (Humid)

FZ-A60MFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ
FZ-AX6MFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ
FZ-F30MFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ
FZ-G60MFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ
FZ-J1XMFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ
FZ-Y30MFE Compare
• ดูดซับละอองน้ำ ความชื้นในอากาศ
• ลดการสะสมเชื้อราและฝุ่น
• ดักฝุ่นละอองต่างๆ