ติดต่อเรา

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น18-20 ซอยพัฒนสิน

ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-855-8899

แฟกซ์. 02-855-8500

เวลาทำการ :

จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.15 น.

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ :

โทร. 02-855-8888

 

เวลาบริการ :

จันทร์-เสาร์ 8.30-17.15 น.

ศูนย์บริการลูกค้าเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบมัลติฟังก์ชั่น : 

โทร. 02-855-8585 

เวลาบริการ :

จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.15 น.