ตู้เย็น

SJ-SBS600P-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ช่องแช่อเนกประสงค์ ปรับอุณหภูมิได้
• Express Freezing โหมดแช่แข็งเร่งด่วน
SJ-SBS600P-DK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ช่องแช่อเนกประสงค์ ปรับอุณหภูมิได้
• Express Freezing โหมดแช่แข็งเร่งด่วน
SJ-FX60TPI-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เลือกขนาดได้
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX57GP-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX57GP-BR Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX57TP-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX52GP-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX52GP-BR Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX52TP-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
SJ-FX42GP-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• จอแสดงผล LED แบบสัมผัส
SJ-FX42TP-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• จอแสดงผล LED แบบสัมผัส
SJ-XP360TP-DK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• Moisture Shield กักเก็บความสดชุ่มชื้น
SJ-XP330TP-DK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• Moisture Shield กักเก็บความสดชุ่มชื้น
SJ-XP300TP-DK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• Mega Freezer ช่องแช่แข็งขนาดใหญ่
• Moisture Shield กักเก็บความสดชุ่มชื้น
SJ-XP260T-DK Compare
• ไฟ LED ใหม่ กระจายแสงทั่วถึงทุกจุด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
• Moisture Shield กักเก็บความสดชุ่มชื้น
SJ-XP230T-DK Compare
• ไฟ LED ใหม่ กระจายแสงทั่วถึงทุกจุด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
• Moisture Shield กักเก็บความสดชุ่มชื้น
SJ-X600GP2-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
SJ-X600TP2-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
SJ-X550GP2-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
SJ-X550TP2-SL Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว
SJ-X510GP2-BK Compare
• PCI ยับยั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย
• ระบบกระจายความเย็นแบบไฮบริด
• J-Tech Inverter ทำความเย็นรวดเร็ว