ระบบอุ่น และย่าง

R-7280G-BS Compare
• 9 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-752PMR Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-754G-S Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-752PBK Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-652PBK Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-650PBK Compare
• 5 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 9 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น