เครื่องอบผ้า

KD-HT10JP-G Compare
• ฟังก์ชั่นอบแห้ง ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย
• โปรแกรมอบแห้งสำหรับผ้าเด็กโดยเฉพาะ
• โปรแกรมลดรอยยับ ลดปัญหาผ้าพันกัน
KD-HT9JP-G Compare
• ฟังก์ชั่นอบแห้ง ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย
• โปรแกรมอบแห้งสำหรับผ้าเด็กโดยเฉพาะ
• โปรแกรมลดรอยยับ ลดปัญหาผ้าพันกัน