รู้หรือไม่ว่า อากาศในอาคารมีมลภาวะ
มากกว่าอากาศภายนอกถึง 5 เท่า*

Indoor air is 5x more polluted* than outdoor air

ความจริงที่ตรงข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ นั่นคือ
อากาศในอาคารที่เราหายใจเข้าไปนั้น มีอันตรายมากกว่าอากาศภายนอกเสียอีก
นี่เป็นสัญญาณอันตราย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้เวลากว่า 70%** อยู่ภายในอาคาร

*ที่มา: สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา **ที่มา: สถาบันวิจัยด้านการกระจายเสียงและวัฒนธรรม NHK ของญี่ปุ่น

แล้วเราจะเลือกเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมได้อย่างไร?

การฟอกอากาศในห้องให้สะอาดนั้น เครื่องฟอกอากาศจำเป็นต้องมีความสามารถในสองประเด็นดังต่อไปนี้ หนึ่ง สามารถกำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายและก๊าซ ซึ่งโดยปกติจะถูกกำจัดโดยชุดตัวกรอง หรือโดยประจุไอออนบวกและประจุไอออนลบด้วยในบางกรณี สอง สามารถทำให้อากาศในห้องหมุนเวียนผ่านตัวกรองได้หลายคร้ง ซึ่งทุกคนก็อยากเลือกเครื่องฟอกที่สามารถทำทั้งสองประเด็นข้างต้นได้ดี

เราทำการทดสอบเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ดังหลายรูปแบบเพื่อเปรียบเทียบว่ายี่ห้อใดดีที่สุด

การทดสอบกระแสลม
และแรงดูดอากาศ

ในสภาพแวดล้อมที่นิ่ง และอากาศเคลื่อนที่น้อย สิ่งที่เป็นอันตราย อาทิ แบคทีเรีย ไวรัส และฝุ่นละอองต่างๆ จะเกาะอยู่บริเวณพื้นผิว ดังนั้น การหมุนเวียนและแรงดูดอากาศ นับเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้คุณภาพอากาศในอาคารดีขึ้น

การทดสอบ
เทคโนโลยีประจุไอออน

เครื่องฟอกอากาศส่วนใหญ่เป็นเพียงการฟอกอากาศเชิงรับ หมายความว่า อนุภาคที่เป็นอันตรายต่างๆ จะถูกดูดเข้ามาฟอกโดยใช้ตัวกรองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฟอกอากาศในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม การฟอกอากาศเชิงรุกให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า นอกเหนือจากการใช้ตัวกรองแล้ว ยังสามารถปล่อยอนุภาคประจุไอออนบวกและลบ แบบเดียวกับที่พบในธรรมชาติอีกด้วย

ความเข้มข้นของประจุไอออน

ประจุไออนบวกและลบสามารถพบได้มากมายในธรรมชาติ ประจุไอออนเหล่านี้ช่วยทำให้อากาศสะอาดและสดชื่น เพื่อการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือ ความเข้มข้นของประจุไอออนบวกและประจุไอออนลบในอากาศควรมีปริมาณเท่ากัน

เลือกอย่างชาญฉลาด เลือกชาร์ป

Ion Plasmacluster