SHARP Fridge 7 Shields Protection

ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาพร้อมการป้องกันทั้ง 7 ประการ

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Introduction

ผลิตภัณฑ์ชาร์ปทั้งหมดผ่านมาตรฐานคุณภาพของญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด ซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นคือตู้เย็นชาร์ป

ชาร์ปได้ทำการทดสอบและพิสูจน์ได้ว่าตู้เย็นของชาร์ปทั้งหมดได้มาตรฐานการป้องกันครบทั้ง 7 ประการ

ตู้เย็นชาร์ปได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการทำงานที่ปลอดภัย และมีความทนทานสูงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน

กล่องบรรจุตู้เย็นของชาร์ปถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีให้มีคุณภาพสูง และพิสูจน์ได้ว่ามีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนระหว่างการจัดส่งที่มีความถี่ตั้งแต่ 5-50Hz ได้จริง

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบความต้านทานต่อการตกกระแทก

ประสิทธิภาพการป้องกันของบรรจุภัณฑ์ และสภาพความสมบูรณ์ของตู้เย็นชาร์ปได้รับการยืนยันว่าผ่านการทดสอบความต้านทานต่อการตกกระแทกตามมาตรฐานที่มีความเข้มงวด ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าตู้เย็นชาร์ปสามารถทนต่อการตกกระแทกจากที่สูงในระดับ 20-30 ซม. ได้จริง

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Stability
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบด้านการทรงตัว

จากการทดสอบเรื่องการทรงตัวของตู้เย็นตามมาตรฐาน IEC 60065 ยืนยันได้ว่าโครงสร้างของตู้เย็นมีความแข็งแรงสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคง โดยสามารถผ่านการทดสอบการเอียง 10 องศาได้โดยที่ตู้เย็นไม่ล้มลง

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Voltage
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบแรงดันไฟฟ้า

ตู้เย็นชาร์ปได้รับการป้องกันจากสภาวะแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และป้องกันคอมเพรสเซอร์ให้ยังคงทำงานได้เป็นอย่างดีภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า 100-300V

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Rat & Fire
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection
SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบการป้องกันหนูและไฟ

ตู้เย็นชาร์ปมีแผงครอบป้องกันหนูกัดแทะสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ตู้เย็นชาร์ปยังสามารถป้องกันไฟได้ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนด จึงรับประกันได้ว่าวัสดุทนไฟของตู้เย็นสามารถทนความร้อนเพื่อป้องกันชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Anti-Rust
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบการป้องกันการเกิดสนิม

ตู้เย็นชาร์ปได้รับการป้องกันการเกิดสนิม ด้วยกระบวนการแต่งผิววัสดุและขั้นตอนการทดสอบที่เข้มงวดของชาร์ป จึงป้องกันการเกิดสนิมได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความทนทานให้กับตู้เย็น การป้องกันการเกิดสนิมของตู้เย็นชาร์ปได้รับการทดสอบโดยใช้วิธีการพ่นน้ำเกลือ

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Electronic
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection
SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบทางไฟฟ้า

ตู้เย็นชาร์ปได้รับการป้องกันด้วยฉนวนไฟฟ้าทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งสามารถดูดซับกระแสไฟกระชากและป้องกันวงจรจากแรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไป ตู้เย็นชาร์ปได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับที่เข้มงวด

SHARP Fridge 7 Shields Protection

Durability
Shield

SHARP Fridge 7 Shields Protection

การทดสอบความทนทาน

ตู้เย็นชาร์ปได้รับการป้องกันเป็นอย่างดีจึงทำให้มีความทนทานสูง ประตูของตู้เย็นสามารถรองรับการเปิด-ปิดได้มากถึง 5 หมื่นครั้งเป็นอย่างน้อย ตู้เย็นชาร์ปได้รับการยืนยันประสิทธิภาพการทำงาน และมีการรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

SHARP Fridge 7 Shields Protection