ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ www.sharpthai.co.th (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” เราขอนำเสนอบริการตามหัวข้อที่ได้กล่าว ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

เงื่อนไขการให้บริการ

   โปรดอ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับโปรดยุติการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ของเรา

ลิขสิทธ์/เครื่องหมายการค้า

   ทุกๆ ข้อความ, ภาพ, เสียง, วิดีโอ, ซอฟแวร์ ฯลฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหา") ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นเจ้าของโดย บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัดและ บริษัท ในเครือ ซึ่งจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลหรือใช้ภายในครัวเรือนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่จำกัดการใช้งาน

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

   ทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธ์การรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยของเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ ที่เป็นผลจากการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

    “บริษัท” อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย, เนื้อหา, URL หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธ์การรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าว

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

   “เว็บไซต์” อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทชาร์ปไทย ซึ่งการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามนั้น นอกเหนือความควบคุมของ “บริษัท” ทั้งนี้ ทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว