ตู้แช่แข็ง

SJ-CX450T-W Compare
• ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
• ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
• มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค และชั้นวางตะกร้า
SJ-CX300T-W Compare
• ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
• ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
• มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค และชั้นวางตะกร้า
SJ-CX200T-W Compare
• ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
• ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
• มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค และชั้นวางตะกร้า
SJ-CX150T-W/G Compare
• ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
• ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
• มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค และชั้นวางตะกร้า
SJ-CX100T-W/G Compare
• ระบบทำความเย็นแบบเร่งด่วน
• ไฟสัญญาณเตือนเมื่อเปิดประตูทิ้งไว้
• มีล้อเลื่อน กุญแจล็อค และชั้นวางตะกร้า