เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

EC-WE77B-B Compare
• ใช้งานทั้งแบบเปียกและแห้ง
• ระบบถังแยกเก็บน้ำ น้ำสะอาดและน้ำเสีย
• ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ 40 วินาที