ไมโครเวฟ

R-9320G-BS Compare
• 9 โปรแกรมอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ฟังก์ชั่นปรุงอาหารอัตโนมัติ
R-7280G-BS Compare
• 9 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-752PMR Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-754G-S Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-752PBK Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-652PBK Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-650PBK Compare
• 5 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 9 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-2321FG-K Compare
• ไร้จานหมุน เพิ่มพื้นที่วางเยอะขึ้น
• ทำความสะอาดง่าย ไม่ยุ่งยาก
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-2231F-S Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 5 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-2110W Compare
• ตั้งความร้อนได้ 5 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 35 นาที
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)
R-2201F-K Compare
• 6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ
• ตั้งความร้อนได้ 11 ระดับ
• ระบบล็อคป้องกันเด็กเล่น
R-2121FG-K Compare
• ไร้จานหมุน เพิ่มพื้นที่วางเยอะขึ้น
• ทำความสะอาดง่าย ไม่ยุ่งยาก
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)
R-200W Compare
• ตั้งความร้อนได้ 5 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 35 นาที
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)
R-2200F-S Compare
• ตั้งความร้อนได้ 5 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 30 นาที
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)
R-219EF(K) Compare
• ตั้งความร้อนได้ 6 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 30 นาที
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)
R-219EX(K) Compare
• ตั้งความร้อนได้ 6 ระดับ
• ตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด 30 นาที
• โหมดละลายอาหารแช่แข็ง (Defrost)