2 ประตู

SJ-X510TP2-SL Compare
๐ Plasmacluster Technology
๐ J-Tech Inverter
๐ Door Aram
๐ Ag+Cu Nano Deodorizer
SJ-X510GP2-BK Compare
๐ ดีไซน์ใหม่ เรียบหรู ทันสมัย
๐ ช่องแช่เย็นออกแบบใหม่มีขนาดใหญ่
๐ ล้ำหน้าด้วย 3 โปรแกรมพิเศษ
Extra Cool
Express Cool
Express Freezing
๐ Door Touch Panel
๐ Plasmacluster Technology
๐ J-Tech Inverter
SJ-X550TP2-SL Compare
๐ Plasmacluster Technology
๐ J-Tech Inverter
๐ Door Aram
๐ Ag+Cu Nano Deodorizer
SJ-X550GP2-BK Compare
๐ Plasmacluster Technology
๐ J-Tech Inverter
๐ Door Aram
๐ Ag+Cu Nano Deodorizer
SJ-X600TP2-SL Compare
Plasmacluster Technology
J-Tech Inverter
Door Aram
Ag+Cu Nano Deodorizer
SJ-X600GP2-BK Compare
Plasmacluster Technology
J-Tech Inverter
Door Aram
Ag+Cu Nano Deodorizer
SJ-X600GP-BK Compare
•Plasmacluster Technology
•J-Tech Inverter
•Tempered Glass Shelves
2 Door Refrigerator SJ-X300T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X260T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X230T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
2 Door Refrigerator SJ-X330T-SL Compare
•LED Lighting
•WIDE LED Lighting Label
•Ag CU Nano Deodorizer
SJ-X380T-SL Compare
•Energy Saving
•Door touch panel
•Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-X380GP-BK Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X410T-SL Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X410GP-BK Compare
•Stylish& Trend Design
•Mega freezer
•Energy Saving
SJ-X510TP-SL Compare
•Energy Saving
•PCI
•Door touch panel
SJ-X510GP-BK Compare
•Stylish& Trend Design
•Mega freezer,Energy Saving,PCI
•Door touch panel,Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-X550TP-SL Compare
•Energy Saving
•PCI
•Door touch panel
SJ-X550GP-BK Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI
SJ-X550GP-BR Compare
•Mega freezer
•Energy Saving
•PCI