2 ประตู

2 Door Refrigerator SJ-X600GP-BK Compare
2 Door Refrigerator SJ-X300T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-X260T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-X230T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-X330T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-X380T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-Y25T-SL Compare
2 Door Refrigerator SJ-Y22T-SL Compare