เครื่องซักผ้าฝาบน

8kg Holeless Tub Washing Machine Compare
•No-Hole Technology
•Spring Rotation Pulsator
•Intelligent 7 Sensors
8Kg
9Kg Top Load Washing Machine - Holeless Tub ES-W90HT-GY Compare
•ช่วยประหยัดน้ำในแต่ละครั้งสูงสุด 50%
•Intelligent 7 Sensors
•Nano Silver Pulsator เทคโนโลยี Ag+ย
9Kg
10Kg Top Load Washing Machine - Holeless Tub ES-W10HT-GY Compare
•Nano Silver Pulsator เทคโนโลยี Ag+
•ทีเรียช่วยประหยัดน้ำในแต่ละครั้งสูงสุด 50%
•7 Intelligent Sensors
11Kg Top Load Washing Machine - Holeless Tub ES-W11HT-SL Compare
•Nano Silver Pulsator เทคโนโลยี Ag+
•ทีเรียช่วยประหยัดน้ำในแต่ละครั้งสูงสุด 50%
•7 Intelligent Sensors
8Kg Top Load Washing Machine - Holeless Tub ES-U80GT-GY Compare
•ช่วยประหยัดน้ำในแต่ละครั้งสูงสุด 30%
•Holeless Eco Drum
•Nano Silver Pulsator เทคโนโลยี Ag+
8Kg
8Kg Top Load Washing Machine ES-W8-SL Compare
•Fuzzy Control Function
•ระบบ safety lock ป้องกันเด็กกดเล่นบนหน้าจอ
•โปรแกรมน้ำ 4 ระดับ (LOW - HIGH)
8Kg
16Kg Top Load Washing Machine ES-WJX16-GY Compare
•ช่วยคำนวณปริมาณน้ำ และเวลาในการซัก
•Honeycomb Drum Design- Preserve Fabric
•สามารถตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชม.
12Kg Top Load Washing Machine ES-WJX12-GY Compare
•Intelligent Sensing System
•Honeycomb Drum Design- Preserve Fabric
•สามารถตั้งเวลาซักล่วงหน้าได้สูงสุด 24 ชม.
9kg Top Load Washing Machine ES-W90T-GY Compare
•Glass door with dumper
•PCM body Rust-proof & Anti-oxidation
•Mirror Surface Inner Tub
9kg
8kg Top Load Washing Machine ES-W80T-GY Compare
•Glass door with dumper,
•PCM body Rust-proof & Anti-oxidation
•Mirror Surface Inner Tub
8kg
10kg Top Load Washing Machine ES-U10HT-S Compare
•Dolphin pulsator
•Spin Air dry
•Ag pulsator
8kg Top Load Washing Machine ES-U80GT-A Compare
•Holeless tub
•Dolphin pulsator
•Spin Air dry
8kg
15kg Top Load Washing Machine ES-W159T-SL Compare
•Equal wash and less tangle
•3D Wave
•Hydraulic Door
11kg Top Load Washing Machine ES-W119T-SL Compare
•Equal wash and less tangle
•3D Wave
•Hydraulic Door