มินิบาร์

SJ-MB90-W Compare
• ใช้งานสะดวก ด้วยมือจับแบบฝัง
• ระบบละลายน้ำแข็ง พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง
• ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
SJ-MB50-W Compare
• ใช้งานสะดวก ด้วยมือจับแบบฝัง
• ระบบละลายน้ำแข็ง พร้อมถาดรองน้ำทิ้ง
• ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.