ตู้เย็น

SJ-FX800GPW-BK Compare
•เทคโนโลยี ระบบพลาสม่าคลัสเตอร์
•ระบบกระจายความเย็นนแบบ ไฮบริคคลูลิ่ง
•ระบบกำจัดกลิ่นภายในตู้เย็น Ag+ Cu Nana Deodorizer
SJ-X600GP-BK Compare
•Plasmacluster Technology
•J-Tech Inverter
•Tempered Glass Shelves
SJ-X300TC-SL Compare
• เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศแบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•Extra Eco Mode โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ
SJ-X260TC-SL Compare
• เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศแบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•Extra Eco Mode โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ
SJ-X230TC-SL Compare
• เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศแบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•Extra Eco Mode โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ
SJ-X330TC-SL Compare
• เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศแบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•Extra Eco Mode โหมดประหยัดพลังงานพิเศษ
SJ-X380T-SL Compare
•Energy Saving
•Door touch panel
•Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-X380GP-BK Compare
•เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสม่าคลัสเตอร์
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
SJ-X410T-SL Compare
•เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสม่าคลัสเตอร์
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
SJ-X410GP-BK Compare
•เทคโนโลยี ชาร์ปพลาสม่าคลัสเตอร์
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Cu Nano Deodorizer
•เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
SJ-X510GP-BK Compare
•Stylish& Trend Design
•Mega freezer,Energy Saving,PCI
•Door touch panel,Ag+ Cu Nano Deodorizer
SJ-Y25T-SL Compare
•Ag CU Nano Deodorizer
•2 ways fresh room
•Wide LED lighting
SJ-FX74T-SL Compare
•เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Nano Deodorizer
•ระบบกระจายความเย็นแบบไอบริค 
SJ-Y22T-SL Compare
•ชั้นวางกระจกใสนิรภัย
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Nano Deoderizer
•LED light
SJ-FX79T-SL Compare
•เทคโนโลยีระบบอินเวอร์เตอร์
•ระบบฟอกอากาศ แบบ Ag+ Nano Deodorizer
•ระบบกระจายความเย็นแบบไอบริค 
SJ-C15E-BLU Compare
•ระบบฟอกอากาศแบบ
•ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทาง
•ปุ่มทำน้ำแข็งเร่งด่วน
SJ-C15E-MS Compare
•ระบบฟอกอากาศแบบ
•ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทาง
•ปุ่มทำน้ำแข็งเร่งด่วน
SJ-CP190E-CH Compare
•ระบบฟอกอากาศแบบ
•ระบบกระจายความเย็นหลายทิศทาง
•ปุ่มทำน้ำแข็งเร่งด่วน