AQUOS Captures Real BeautyAQUOS Captures Real Beauty

Captures real beauty

ความแม่นยำของสีที่สมบูรณ์แบบ

AQUOS Captures Real Beauty

7 ความสมบูรณ์แบบ

นี่คือคุณสมบัติของ Capture Real Beauty

AQUOS Captures Real BeautyAQUOS Captures Real Beauty

Real Detail

4K แปลงภาพ

ประมวลภาพแบบ 4K คุณภาพจากชนิด SD/HD ไฟล์

4K ตัดเสียงรบกวนแบบดิจิตอล

หลังให้ความคมชัดหลังจากแปลงภาพแล้ว

AQUOS Captures Real Beauty

Real Contrast

4K U HDR

แสดงผลสมจริงในมุมมอง
ที่ไม่เคยมาก่อน

ให้ความสว่าง
ที่นุ่มนวล 

ใช้แสงไฟ LED ให้ความสว่างอย่างมีชีวิตชีวา

AQUOS Captures Real Beauty

Real Colour

Real Colour

มุมมองที่กว้างกว่าถึง 123% พร้อมสีสันสดใส

Colour Optimiser

เลือกสีที่ใช้แสดงผลสมจริง

Tone Optimiser

ปรับความเหมาะสม
ให้กับสายตา

 Captures
Real

4K แปลงภาพ

จาก SD หรือ HD วีดิโอ เป็นความละเอียดแบบ 4K ให้ผลประมวลภาพที่เหนือกว่า

AQUOS Captures Real Beauty - Captures Real DetailAQUOS Captures Real Beauty - Captures Real Detail
AQUOS Captures Real Beauty - Captures Real Detail

4K ลดเสียงรบกวนแบบดิจิตอล

ช่วยทำให้คุณภาพชัดเจน โดยการลดพิกเซลที่ไม่มีคุณภาพออก ระหว่างทำการปรับ DNR(Digital Noise Reduction)

AQUOS Captures Real Beauty - Frame with Noiseภาพที่มีนอยส์
AQUOS Captures Real Beauty - After DNRหลังจาก DNR

สี Captures
Real 

สีที่เป็นจริง

ให้คุณได้สัมผัสกับมุมมองที่กว้างกว่าถึง 123% และสีที่สดกว่าแบบทั่วไป

Conventionalแบบทั่วไป
AQUOS Captures Real Beauty - With Real Colourแบบ Real Colour

ปรับสี

ปรับการแสดงของสีทั้งหมดได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับสายตาของมนุษย์ ให้ความสมจริงที่สุด

ConventionalConventionalแบบทั่วไป
AQUOS Captures Real Beauty - With Colour OptimiserAQUOS Captures Real Beauty - With Colour Optimiserเพิ่มประสิทธิภาพของสี

ปรับโทน

ให้สีที่เป็นธรรมชาติถึง 64 ครั้ง มากกว่าจอแบบทั่วไป

ConventionalConventionalแบบทั่วไป
Conventional
AQUOS Captures Real Beauty - With Tone OptimiserAQUOS Captures Real Beauty - With Tone Optimiserเพิ่มประสิทธิภาพเฉดสี
ไล่เฉดสีได้อย่างละเอียด
AQUOS Captures Real Beauty - Smooth Gradient

ความต่าง Captures
Real

4K U HDR

แสดงผลรายละเอียดของพื้นที่ความสว่าง และความมืด 
ได้เป็นอย่างดี

Conventionalแบบทั่วไป
AQUOS Captures Real Beauty - 4K U HDRแบบ 4K U HDR

แสดงผลความสว่างที่นุ่มนวล

ใช้แสงไฟ LED ให้ความสว่างอย่างมีชีวิตชีวา

Conventionalแบบทั่วไป
AQUOS Captures Real Beauty - With Comfort Luminance Displayให้ความสว่างที่นุ่มนวล

See Product