AQUOS Promotion
อายุ

Registration Condition (เงื่อนไขในการลงทะเบียน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 25 ธ.ค. 2562- 5 ก.พ. 2563
• เฉพาะลูกค้าที่ซื้อโทรทัศน์รุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
- รับส่วนลด 150,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C80AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- รับส่วนลด 100,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C70AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- รับส่วนลด 80,000 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 8T-C60AX1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น 8A-C31AX1
- รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับซื้อทีวีรุ่น 4T-C70AL1X, 4T-C70BK1X และ 4T-C70AH1X พร้อมรับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น HT-SB110
- เมื่อซื้อทีวีรุ่น  4T-C60AL1X, 4T-C60BK1X, 4T-C60AH1X, 4T-C60AH8X, LC-60UA6500X และ LC-60UA6800X รับฟรี ซาวน์บาร์รุ่น HT-SB110
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนและถูกต้อง
• สงวนสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่านต่อการรับรางวัล 1 สิทธิ์
• ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วน (ชื่อผู้ซื้อ, ชื่อร้านค้า, รุ่นสินค้า, ราคาสินค้า, จำนวนสินค้า, วันที่ซื้อ)
• ใบกำกับภาษีจะต้องแสดงวันที่ซื้อสินค้าภายใน  25 ธ.ค. 2562- 5 ก.พ. 2563 เท่านั้น
• ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษี จะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
• ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
• บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของแถมและเงินคืนให้ลูกค้าภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
• กรณีที่ลูกค้ามีการคืนหรือยกเลิกการซื้อสินค้าหลัก บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกคืนของแถมและเงินคืน
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด