Triple Happiness 2020

ข้อมูลผู้ซื้อสินค้า

อายุ

ของสมนาคุณที่ได้รับ

รุ่นสินค้าที่ซื้อ

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

Registration Conditions (เงื่อนไขการลงทะเบียน) 

ระยะเวลาโปรโมชั่น 25 พ.ย. 2563 - 15 ม.ค. 2564

 

 • ระยะเวลาลงทะเบียนโปรโมชั่น 25 พฤศจิกายน 2563 - 20 มกราคม 2564            
 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องซักผ้า รุ่น ES-FWX1014G, ES-FWX1014W รับฟรี เครื่องดูดฝุ่น รุ่น EC-LH17 มูลค่า 3,990 บาท(รับสินค้าแถม ณ จุดขาย)              
 • ลูกค้าที่ซื้อตู้เย็น รุ่น SJ-X550TP-SL, SJ-X550GP-BK/BR, SJ-X600TP-SL, SJ-X600GP-BK หรือเครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP-J80TA-H, KC-G60TA-W, KI-J101B-W หรือเครื่องปรับอากาศ รุ่น AH-XP18WHB, AH-XP18XMB ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อรับฟรี เครื่องฟอกอากาศ รุ่น IG-DC2B-N/R มูลค่า 3,990 บาท(จำนวน 280 สิทธิ์)      
 • เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2564 รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากโครงการช้อปดีมีคืนสูงสุด 30,000.- โดยเงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 30,000 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อรับ บัตรน้ำมันมูลค่า 500 บาท (จำนวน 200 สิทธิ์)                       
 • หลักฐานการลงทะเบียน (หลักฐานแสดงการซื้อสินค้า, บัตรรับประกัน, บัตรประชาชน)                     
 • หลักฐานการซื้อสินค้าต้องมีข้อมูลดังนี้ (ระยะเวลาซื้อ 25 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564 เท่านั้น, รุ่นสินค้า, จำนวนที่ซื้อ และมูลค่าสินค้าที่ซื้อ)            
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนด้วยตนเองครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น              
 • บริษัทฯ มีนโยบายรับผิดชอบเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซต์รับของสมนาคุณเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด                    
 • บริษัทฯ จะทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนครบถ้วนถูกต้องตามลำดับการลงทะเบียน ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย               
 • ลูกค้าที่ลงทะเบียนถือว่ายอมรับเงื่อนไขของบริษัท                   
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์การรับสินค้าแถม (ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้)                
 • ชื่อและเลขประจำตัวประชาชนผู้ซื้อในใบกำกับภาษีจะต้องตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนรับของสมนาคุณเท่านั้น                      
 • ใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ ไม่สามารถร่วมรายการได้             
 • ลูกค้าที่ต้องการตรวจสอบหรือแจ้งยืนยันสิทธิ์จะต้องทำการติดต่อภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์  
 •  
 •  
 •