เงื่อนไขการรับประกัน
 1.  
 • 1. สินค้าร่วมรายการขยายรับประกันได้แก่
  1. 1) เพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 2 ปี : รุ่น 2T-C50BG1X, 2T-C50AE1X, 2T-C50AD1X, 2T-C45AE8X, 2T-C45AD8X, 2T-C45AE1X, 2T-C45AD1X, 2T-C42BG1X, 2T-C42BG8X, 2T-C42BB1M, 2T-C42BD1X, 2T-C42BD8X, LC-40SA5500X, 2T-C40AE1X, LC-40SA5200X
  2. 2) เพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 3 ปี : รุ่น 4T-C70AL1X, 4T-C70BK1X, 4T-C70AH1X, 4T-C60AH1X, LC-60UA6500X, 4T-C60AL1X, 4T-C60BK1X, 4T-C60AH8X, LC-60UA6800X, 4T-C50AH8X, 4T-C50BK1X, 4T-C50AL1X, 4T-C50AH1X, 4T-C40AH8X, 4T-C40AH1X
  3. 3) เพิ่มการรับประกันจาก 1 ปี เป็น 3 ปีพร้อมสิทธิพิเศษบริการภายใน 24 ชม. : รุ่น 8T-C60AX1X, 8T-C70AX1X, 8T-C80AX1X
 1.  

 • 2. สำหรับการรับประกันสินค้าหรืออะไหล่มากกว่าระยะปกติประกัน 1 ปี ให้ตรวจสอบตามเงื่อนไขที่อยู่ด้านล่างนี้
 •  
  ระยะเวลารับประกัน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
  ความละเอียดทีวี อะไหล่ (ฟรี) อะไหล่ (ฟรี) อะไหล่ (ฟรี)
  2K แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ เฉพาะ จอภาพ -
  4K แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ
  8K แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ แผงวงจร, ลำโพง, จอภาพ
 •  
 • 3. สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ที่มีหลักฐานการซื้อสินค้าตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 ธันวาคม 2563
 •  
 • 4. ระยะเวลารับประกัน จะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า โดยอ้างอิงจากหลักฐานการซื้อขาย และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
 •  
 • 5. หากต้องการรับสิทธิ์ ลูกค้าต้องลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งหากกรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์ทางบริษัทจะจัดส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 •  
 • 6. การรับประกันสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบการใช้บริการกับแผนกลูกค้าสัมพันธ์
 •  
 • 7. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ให้ลูกค้าติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ 02-855-8888 หรือ อีเมล SVC-Callcenter@stcl.sharp-world.com
 •  
 • 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  
 • 9. หากกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า